Yn Waar & Wyn

Jongerein iepenloftspul Jorwert e.o.


Welkom op de website van stichting Yn Waar en Wyn.
Yn Waar en Wyn is de vaste thuisbasis van het jongeren openluchtspel in het centrum van de Fryske Greiden.


''fan Bûten út'' gaat ervoor 2021.

In januari zijn we gestart met online repetities. Inmiddels repeteren we volop in de penlucht op onze speellocatie. In juli verwachten we onze productie aan u te mogen presenteren.
Omdat we vooralsnog niet weten voor hoeveel publiek wij mogen spelen werken we met een gastenlijst. U kunt uw plaatsje reserveren door een mail te sturen naar: kaarten@ynwaarenwyn.frl

U komt dan op de gastenlijst. Deze wordt op volorde vastgelegd tot maximaal 100 bezoekers per voorstelling. Wanneer de corona-maatregelen duidelijkheid geven over het toegestane publieksaantal is er duidelijkheid over hoeveel van onze reserveringen toegelaten kunnen worden. Reserveringen kunnen later dus worden omgezet tot werkelijke toegangskaarten. Hierover wordt u uiteraard tzt geïnformeerd.

Let op: de volgorde van aanmelding is dus bepalend.

Of we nu voor 10 toeschouwers of 100 mogen spelen, dat is nu nog onduidelijk…… Maar spelen zullen we! Wij gaan er voor!

WIJ WILLEN ZOOOO GRAAG SPELEN !

(hieronder een indruk van onze on-line repetities)

d32493e6-fa3e-4d42-a33c-83673e539834